Tjenester

Trefelling

Vi tar på oss alle typer trefellingsoppdrag. Vi utfører ofte felling ved hjelp av klatreutstyr og tau. Dette gjør at vi kan felle treet uten å ødelegge omgivelsene rundt. Vi rydder opp og kjører bort virke etter at jobben er utført dersom du ønsker det.

Trepleie

Ofte møter vi kunder som ikke ønsker å fjerne treet, men beholde det lengst mulig. Vi beskjærer treet i henhold til treets muligheter og dine ønsker. Fjerning av døde grener, potensielle døde grener og kronesikring kan føre til at treet kan leve i mange år til. Dersom treet skygger for sola eller på andre måter har vokst slik at det ikke fremstår som pent beskjærer vi slik at det ser estetisk bra ut. Vi har dokumentert opplæring i trepleie.

Stubbefresing

Etter at treet er felt står stubben igjen. Denne kan virke sjenerende i hagen. Vi har stubbefreser som freser bort stubben slik at du kan plante noe annet enn det treet som stod der.

Konsulentvirksomhet

Tilstandsvurdering av trær

Vi vurderer treet men hensyn på treets helse og sikkerhet til omgivelsene.
Vi vurderer også grunnforhold og vekstvilkår.
Vi skriver en rapport med anbefalinger på hva som bør gjøres for at treet eventuelt kan leve videre eller må felles.

Skjøtselsplaner

Skjøtselsplaner er et enkelt verktøy for deg som har en stor hage med mange forskjellige trær, hekker og planter. Vi kan skreddersy en skjøtselsplan for ditt område slik at du har oversikt over hva som bør gjøres på kort og lang sikt. En plan kan hjelpe deg til å få gjennomført de ønskene og målene du har for din hage. Vi kan også legge opp en plan på utførelsen på felling, beskjæring og hagestell slik at du har en oversikt over det arbeidet som skal gjøres. Vi kan også lage en oversikt som viser kostnadene på arbeidene som skal utføres.

Verdivurdering av trær og skog

Trær og skog kan tillegges ulik verdi. Ulikt syn på trær gir ulik verdi. En skogeier vil gi skogen sin en økonomisk verdi i form av tømmerverdi, en som bruker den samme skogen til rekreasjon vil se på skogen med helt andre øyne. Et tre i en bypark vil ha liten tømmerverdi, men treets plassering, utseende, alder og plassering vil likevel gi den en økonomisk verdi. Vi ser på alle de ulike momentene når vi takserer trær og skog.

Sakkyndig i tvister angående trær og skog

Vi har erfaring fra flere saker der trær er grunnen for tvist.
Vi har ulikt syn på trær og hvilken rolle de betyr for nærmiljøet.
Vi ser saken fra treets side og gir rådgivning deretter.

Haglöfprodukter

Haglöf er et svensk firma som produserer og utvikler ulike måleintrumenter for måling av skog og enkelttrær. Haglöf har drevet med dette i 74 år og er verdensledende innenfor dette fagfeltet. Skogskraft har innledet et samarbeid med Haglöf og er nå forhandler av Haglöfs produkter i Norge. Vi har et bredt spekter av høydemålere og klaver – fra de helt enkle til de mest høyteknologiske. Vi mener alle som har tilknytning til skog – om du er skogeier eller arbeider med skog i det daglige – har utbytte av slikt måleutstyr for å kunne bli enda med presise ved anslag av kubikkmasse i skogen.

Om oss

Skogskraft AS eies og driftes av Robert Østreng og Even Hoffart.
Begge har mastergrad i skogfag fra Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Ås.
Robert studerte risikotrær langs kraftlinjer og Even studerte driftsteknikk i bratt terreng.
Begge har drevet med trefelling og trepleie i hvert sitt firma, men har nå slått seg sammen i Skogskraft AS.
Vi ønsker å levere markedets beste løsninger innen enkelttrær og skog – både for private og profesjonelle kunder.

Even Hoffart
Daglig leder
918 52 272
even@skogskraft.no

Robert Østreng
Styreleder
994 56 962
robert@skogskraft.no

Galleri

Load More